صادرکننده سودپرک

تعداد بازدیده : 2366
نویسنده خبر :
منبع :
15 1340 فروردین

شرکت فراشیمی شیراز صادرکننده سود پرک باخلوص بالا در بسته بندی های دولایه 25 کیلویی و جانبو به صورت شیرینگ شده و پالت گیری شده  به تمام نقاط می باشد.

مقالات مرتبط

نظراتــــــ