تماس با ما

 

آدرس کارخانه: شیراز شهرک صنعتی بزرگ میدان پنجم پژوهش،پژوهش جنوبی خیابان 305، شرکت تولیدی شیمیایی فراشیمی شیراز

تلفن کارخانه: 14-37744113-071

فاکس: 37742563-071

همراه: 09335750082

مدیریت خلیلوند: 09171118624

ایمیل: farashimi18772@yahoo.com

اینستاگرام: farashimi_caustic_soda