خصوصیات فیزیکی شیمیایی سود مایع

 سود سوزآور به‌عنوان سود کاستیک، سدیم هیدروکسید نیز شناخته می‌شود. سدیم هیدروکسید با فرمول شیمیایی NaOH نمایش داده می‌شود و حالت جامد آن دارای وزن مولکولی 40 است.
خواص محلول سود 50 درصد
وزن مخصوص 1.52 گرم بر میلی‌لیتر در دمای 20 درجه سانتی گراد
فشار بخار 6.3 میلی‌متر جیوه در 40 درجه سانتی‌گراد
نقطه‌جوش 145 درجه سانتی‌گراد
نقطه انجماد 4.4 درجه سانتی‌گراد
pH 13
سود کاستیک به‌صورت محلول 50 درصد، یک مایع بی ‌بو و بی‌ رنگ می‌باشد. در تمامی غلظت‌ها، سود به ‌شدت خورنده و واکنشگر می‌باشد. سود مایع به‌ر احتی با فلزاتی مانند آلومینیوم، منیزیم، روی، قلع، کروم، برنز، مس و برنج واکنش می‌دهد. سطوح گالوانیزه شده (پوشش داده شده با روی) نباید به‌صورت مستقیم با محلول سود کاستیک در تماس باشند. این ماده بر اغلب بافت‌های انسانی و حیوانی مانند چرم، پوست و چشم‌ها تأثیر می‌گذارد. سدیم هیدروکساید همچنین به‌ راحتی با قندهای کاهنده مانند فروکتوز، گالالکتوز، مالتوز واکنش می‌دهد و کربن منواکسید تولید می‌کند.
در اثر سرمایش، زمانی که دما به زیر 18 درجه سانتی‌گراد افت کند، وسیکوزیته (گرانروی) سود مایع به‌شدت افزایش می‌یابد.

نظراتــــــ