فرآیند تحویل

شرکت فراشیمی شیراز با توجه به فعالیت در زمینه تولید سودپرک و توزیع انواع مواد شیمیایی دارای ناوگان حمل و نقل  سود پرک و تانکرهای پلاستیک و استیل جهت حمل انواع اسید و سایر مواد شیمیایی میباشد.

کارکنان فروش و انبار شرکت تولیدی پرک فراشیمی شیراز با توجه به سفارش مربوطه (نوع و مقدار سفارش،آدرس تحویل،نحوه ی ارسال)طبق گفته مشتری اقدام به ارسال سفارش میکنند.

ارسال کالا با توجه به محصول سفارش شده از طریق وسایل نقلیه مربوطه:وانت،کامیون،تانکر،تک،جفت...به سراسر نقاط کشور انجام میگیرد و زمان تحویل محصول به محل تحویل که توسط مشتری مشخص شده بستگی دارد.

لازم به ذکر است سفارشات به صورت جزء و عمده انجام میشود.