سود پرک خوراکی

سود پرک یا سود سوزآور نام محاوره ایی سدیم هیدروکسید  است که در صنعت به نام کاستیک سودا شناخته میشود.سود پرک خوراکی در صنایع غذایی به عنوان یک ماده افزودنی برای تنظیم PH ،تلخی گیر و موارد دیگر کاربرد دارد.البته سود پرک ماده ایی بسیار قلیایی و سوزاننده است به همین دلیل به صورت محلول سود کاستیک یا سود مایع بسیار رقیق استفاده میشود.کاستیک سودا یک ترکیب یونی با ویژگی های سدیم به عنوان ماده ایی کاتیونی و هیدروکسید به عنوان ماده ایی آنیونی است.برخی از موارد کاربرد سود پرک خوراکی یا همان کاستیک سودا در صنایع غذایی عبارت است از:

بستنی:

بستنی بدون دخالت سود پرک  در مرحله میلک شیک باقی میماند.کاراژین یک ماده ژل ساز که از جلبک دریایی به دست می آید برای ضخیم سازی بستنی استفاده میشود.زمانی که محلول سود پرک  به این ماده اعمال شود خاصیت ژلاتینی آن افزایش می یابد و به ثبات مورد نیاز بستنی هم کمک میکند.

شکلات:

در روش داچ که پروسه ای مدرن در تولید شکلات است از سود پرک خوراکی برای کاهش اسیدیته کاکائو استفاده میشود.این کاکائو زمانی که در شکلات استفاده میشود رنگ و طعم بهتری در مقایسه با کاکائو طبیعی دارد.این روش همچنین موجب غنی شدن بافت شکلات شده و حالت یک دست تر و خامه شکلی ایجاد می کند.

چوب شور:

سودپرک یا کاستیک سودا با پروتئین موجود در خمیر واکنش داده و آن را به صورت اسیدهای آمینه تبدیل می کند که با شکر واکنش داده و حالتی شیشه ایی و ترد به چوب شور می دهد.این پروسه در علم شیمی با نام واکنش میلارد شناخته میشود مرحله پخت سبب خنثی شدن خاصیت قلیایی محلول سود پرک میشود و آن را برای مصرف کننده ایمن خواهد نمود.

نودل:

سود پرک یا سودسوزآور یکی از افزودنی های مهم و سنتی در تولید نودل است که موجب افزایش ph خمیر میشود این قلیاییت سبب ایجاد رنگ زرد نودل و ایجاد بافت خوبی در هنگام خوردن خواهد شد.

زیتون:

اولوروپین یک ترکیب فنونی موجود در زیتون است که باعث تلخی آن میشود.محلول قلیایی سود پرک با فرمول سدیم هیدروکسید سبب شکسته شدن باندهای ملکولی الوروپین میشود و تلخی آن را میکاهد.سود پرک موجب نرمی سطح زیتون شده و تازگی و رنگ سبز آن را حفظ میکند بعد از تلخی گیر زیتون به خوبی عمل شستشو انجام میشود تا مواد شیمیایی از سطح زیتون ها پاک گردد.

رنگ کاراملی:

رنگ کاراملی محلول در آب که از حرارت دادن کربوهیدرات ها در حضور اسید ها ،بازها و نمک ایجاد میشود به دلیل مصرف محلول سود پرک یا همان کاستیک سودا است.طیف رنگی ایجاد شده توسط سود پرک از قهوه ایی تیره تا زرد رنگ بوده و بستگی به غلظت محلول سود پرک دارد.نمونه بارز استفاده از سدیم هیدروکسید در ایجاد رنگ کاراملی را میتوان در نوشابه های گاز دار مشاهده کرد.

پوست کنی میوه:

برای پوست کنی میوه از سود پرک استفاده میشود تاثیر پوست کنی کاستیک سودا بستگی به نوع پوست میوه ها و سبزیجات دارد.محلول سود پرک به پوست حمله ور شده و با تجزیه هیدرولیتیکی پوست خارجی میوه ها و سبزی ها و همچنین جلوگیری از ایجاد تغییرات آنزیمی که سبب قهوهایی شدن میوه میشود،حالت مناسبی برای مصرف به آن میدهد.

شستشو:

آخرین کاربرد سود پرک غذایی که البته بیشترین مورد مصرف آن نیز میباشد برای شستشو محل های تمیز یا CIP  است.محل های تمیز در کارخانجات اتوماتیک برای انجام اعمال بهداشتی و فاکتورهای حیاتی در نظر گرفته شده است.سود پرک یا سود کاستیک تحت عملیات شستشوی شیمیایی جایی که مواد قوی شیمیایی وجود دارد مصرف میشود این روش بیشتر در کارخانجاتی نظیر کارخانه تصفیه شکر صورت میگیرد.