روش تولید سود پرک فراشیمی شیراز از سود مایع

سود مایع یا هیدروکسید سدیم ماده ایی است خورنده و قلیایی که برای نگه داری این ماده در چرخه تولید باید از لوله و اتصالات مخصوص استفاده گردد.به منظور سهولت در حمل و نقل،نگهداری،استفاده،سود مایع به سودپرک  جامد تبدیل میشود.استفاده از سود مایع با کیفیت به عنوان مواد اولیه و همچنین تجهیزات به روز برای  تولید سود پرک باعث به دست آمدن محصولی با کیفیت و با خلوص بالا میشود.

سود سوزآور مایع با استفاده از روش هیدرولیز محلول آب نمک  در پتروشیمی ها و واحد های تولید سود مایع تولید میشود .و به وسیله تانکرهای مخصوص به واحدهای تولید سودپرک انتقال و در مخازن مخصوص تخلیه میشود.

سود کاستیک مایع در کارخانجات از مخزن اصلی به مخزن هوایی کوچک منتقل میشود و به سمت سینی های نیکل سرازیر میشود و با حرارت 1400 درجه سانتی گراد ازسود مایع 50% به سود پرک جامد 98% تغلیظ می گردد.سود مایع پس از حرارت کافی به سمت دستگاه درایو خنک کن منتقل میشود و با سرمایش به ورقه های نازک پرک در دیواره حلقوی گرایف  تبدیل میگردد در این فرآیند آب موجود در سود کاستیک  مایع تبخیرو محصول  به دست آمده سود پرک 98% با خاصیت قلیایی و خورندگی  بسیار قوی حاصل میشود.

سود پرک به محض تولید در کیسه های 25 کیلویی دولایه  با دوخت مناسب بسته بندی میشود که این امر مانع از جذب رطوبت  و کلوخه شدن سود کاستیک پرک  میشود.