گواهی نامه های مخصوص از کشور سوئد

تعداد بازدیده : 2355
نویسنده خبر :
منبع :
4 1399 اسفند

شرکت فراشیمی شیراز تولیدکننده سودپرک دارای گواهی نامه و ایزو 9001و14001و45001از کشور سوئد می باشد که داری QNB مختص سودپرک می باشد.از محدود شرکت هایی است که درایران توانسته این گواهی نامه های مخصوص را از اروپا کسب کند.همچنین شرکت فراشیمی شیراز دارای استاندارد ملی ایران می باشد که مهمترین مرجع اعتباری کشور است.

مقالات مرتبط

نظراتــــــ